ເຮືອ Fiberglass RIB

I. ຄໍານິຍາມ

Fiberglass RIB ຫມາຍເຖິງປະເພດຂອງເຮືອອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ແຂງ, ລໍາເຮືອແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸ fiberglass.

II.Catalogue

Fiberglass RIB 230
Fiberglass RIB 250
Fiberglass RIB 270
Fiberglass RIB 300
Fiberglass RIB 330
Fiberglass RIB 340
Fiberglass RIB 350
Fiberglass RIB 360
Fiberglass RIB 370
Fiberglass RIB 390
Fiberglass RIB 430
Fiberglass RIB 480
Fiberglass RIB 520
Fiberglass RIB 550
Fiberglass RIB 580
Fiberglass RIB 680
Fiberglass RIB 700
Fiberglass RIB 760