Lazy Eight Yacht Club ເປີດຕົວໂຄງການເຮືອຢັອດໃຫຍ່ຄັ້ງທຳອິດຂອງ Metaverse

2022-06-08

Minocqua, ສະຫະລັດອາເມລິກາ — Lazy Eight Yacht Club (L8YC) ແມ່ນໂຄງການ NFT ທໍາອິດຂອງປະເພດ, ເປີດຕົວຊຸມຊົນອອນໄລນ໌ແລະໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າຂອງ virtual mega-yacht. ແຕ່ເພື່ອປະກາດວັນ mint ຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຂົາ, L8YC ຈະປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຖືໃຫມ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອຢັອດຂະຫນາດໃຫຍ່ 90 ແມັດໃນ metaverse, ດ້ວຍການສະເຫນີທີ່ສໍາຄັນໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະພາລະກິດການກຸສົນ.