ເອົາລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກຊັບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເຮືອອາລູມິນຽມ

2022-06-24

ຂັບລົດເຮືອອາລູມີນຽມຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ເຮືອອາລູມິນຽມ. ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດເຮືອອາລູມິນຽມ.

1. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຮືອຢອດຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຮູເຮືອ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ອື່ນໆເລື້ອຍໆ.
2.ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຮູ້ຈັກຄວາມອາດສາມາດ tank ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ຕື່ມຂອງທ່ານເຮືອອາລູມິນຽມ.
3. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງດັບເພີງແລະອຸປະກອນຊ່ວຍຊີວິດຢູ່ໃນເຮືອອາລູມິນຽມ.
4. ສັງເກດເບິ່ງສະພາບອາກາດ. ລະວັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະກວດເບິ່ງລາຍງານສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກເດີນທາງ.
5. ປະຕິບັດຕາຕະລາງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທັນສະໄຫມຂອງພື້ນທີ່ນໍາທາງ.
6. ຫ້າມໃຊ້ທາງລາດ ຫຼືຂັ້ນໄດໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ.
7. ຫ້າມໂຫຼດເກີນ ຫຼື ໂຫຼດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຫ້າມໃຊ້ຄວາມໄວເກີນກຳນົດ. ບໍ່ sail ຂອງທ່ານເຮືອອາລູມິນຽມເມື່ອສະພາບອາກາດ ຫຼືສະພາບທະເລເກີນປະສົບການ ແລະຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າ. ຢ່າຂັບເຮືອອາລູມີນຽມໃນຂະນະທີ່ເມົາເຫຼົ້າ. ຢ່າແລ່ນເຮືອອາລູມິນຽມຂອງເຈົ້າໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ດີ.


Aluminum Boats